Warunki usługi

Niniejsze warunki i usług (zwanej dalej “Umową”) określa zasady i warunki korzystania z treści i produktów dostarczonych na lub za pośrednictwem strony internetowej (razem wziętych jako strona internetowa). Nasza strona internetowa 1appsmarket.com ( “1appsmarket”, “my”, “nasz” lub “nas”) jest właścicielem witryny internetowej, która prowadzi go. Witryna jest uzależnione od umowy i akceptacji bez zmiany wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkie inne wytyczne i polityki (łącznie z naszą polityką prywatności) i procedur operacyjnych na stronie internetowej, które okresowo mogą być zamieszczone na tej stronie przez 1appsmarket.

Proszę uważnie przeczytać i potwierdzić tę umowę przed uzyskaniem dostępu i korzystania z Serwisu. Operując witryny lub jakiejkolwiek jego części, zgadzasz się prawnie wiążącej wszystkich warunków uznanych w niniejszej Umowie. Jeśli nie zgadza się i akceptuje wszystkie określone warunki, proszę nie dostęp lub nadal korzystać z naszej strony internetowej. Twoja akceptacja niniejszych Warunków jest wyraźnie ograniczona do nich, jeśli są one uważane za ofertę przez 1appsmarket. Pamiętaj, że musisz mieć co najmniej 13 lat, by móc korzystać z naszej strony internetowej.

 

 1. konta i strony na 1appsmarket.com

Jeśli tworzysz bloga i / lub miejsca na stronie, stajesz się całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa konta i blogu / stronie, i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane w połączeniach z tym blogu / stronie i innych działań, które mają umieszczać na lub za pośrednictwem swojego konta. Należy zauważyć, że w niniejszym zgadza się nie przypisywać lub opisać słowo aby swoim blogu / stronie mogą wprowadzać w błąd lub w sposób niezgodny z prawem, a także intencje do obrotu na innym nazwisko lub reputacji. Zastrzegamy sobie również prawo do wymiany lub zmienić słowo kluczowe i / lub opis, który uważamy za niedopuszczalne, niewłaściwe lub nielegalne lub w inny sposób może spowodować 1appsmarket odpowiedzialności w innych aspektach. W przypadku nieupoważnionego dostępu lub użytkowania swoim blogu / stronie, rachunku lub wystąpią jakiekolwiek inne zabezpieczenie naruszone, należy natychmiast powiadomić 1appsmarket. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania, w tym szkody wyrządzone danych wszelkiego rodzaju, w wyniku takich działań.

 

 1. Obowiązki uczestników,

Utrzymanie swojego bloga, publikować komentarze na jej temat, publikując wszelkie materiały lub linki na stronie internetowej lub w inny sposób lub akcji (lub zezwolić osobie trzeciej do dokonywania lub udziału) materiały dostępne na stronie internetowej (zwanej dalej “Treści”), użytkownik na siebie pełną odpowiedzialność za to, a szkody wyrządzone przez niego, niezależnie od tego, czy zawiera treści tekstu, grafiki, pliki audio lub oprogramowania. Dlatego też, gdy publikują i udostępniają treści na naszej stronie internetowej, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że:

 

 • Jakiekolwiek użycie, pobieranie i kopiowanie Zawartości nie złamie intelektualne prawa własności, włączając, lecz nie ograniczając się do praw autorskich, praw patentowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub dowolnej osoby trzeciej;
 • w przypadku praw własności intelektualnej, a zawartość tworzoną lub udziału należą do pracodawcy, masz albo (i) otrzymał zgodę od pracownika jego publikacji lub podziału, lub (ii) swój zatrudniać ma przenoszonych Ci wszystkich niezbędnych praw lub do treści;
 • zostały potwierdzone licencje stron trzecich dotyczących treści i podjęły wszelkie niezbędne środki, aby przejść przez wszelkimi wymaganymi warunkami na rzecz użytkowników końcowych;
 • Treści nie zawiera żadnych szkodliwych lub zainstalować złośliwe oprogramowanie lub destrukcyjny (włączając, ale nie ograniczając się do wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych, uszkodzone dane, szkodliwych składników lub innego szkodliwego oprogramowania);
 • Treści nie zawierają losowo lub obróbki materiałów generowanych (to nie jest spam) i nie zawierać niepożądane, bezprawne lub nieetyczne reklamy lub treści komercyjnych zamieszczonych na potrzeby prowadzenia ruchu, zwiększenie rankingach wyszukiwarek jakichkolwiek stron osób trzecich lub dalsze nielegalnych działań, takich jak phishing lub dezinformację i wprowadzających w błąd użytkowników o źródła informacji (tj spoofing);
 • Treści nie zawiera żadnych niedozwolonych materiałów, takich jak informacje pornograficzne, groźby lub akty przemocy wobec osób fizycznych, podmiotów oraz nie jest niezgodny z prywatnej i / lub publicznie wyprostował jakiejkolwiek osobie trzeciej;
 • nie ogłaszać swój blog za pośrednictwem niechcianych metod promocyjnych, takich jak linki spam, niechciane wiadomości elektroniczne, listy e-mail, stron internetowych lub innych blogach itp
 • Nazwa Twojego bloga lub jego adres URL nie oszukują swoich czytelników i odwiedzających, przeinaczanie cię jako innej osoby lub firmy. Na przykład adres URL bloga lub jego nazwa nie jest nazwą kogoś innego niż siebie lub swojej firmy; i
 • Jeśli treść zawiera kod oprogramowania, zostały prawidłowo opisane i / lub klasyfikowane charakter, rodzaj, efekty i wykorzystanie materiałów, czy nie jest to wymagane przez 1appsmarket.

 

Każdorazowe przesłać zawartość do 1appsmarket do publikacji na stronie internetowej, dajesz nam na całym świecie, nieodpłatnej i niewyłączne prawo do zmiany, reprodukcję, adaptację i publikowanie Treści wyłącznie w celu wyświetlania, rozpowszechniania, i promocja ciebie blog. Jeśli zdecydujesz się usunąć zawartość, podejmiemy odpowiednie działania w celu usunięcia go z naszej strony internetowej. Należy jednak pamiętać, że buforowanie lub odniesień do Treści, które nie mogą być usunięte w jednej chwili.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania (i) odrzucenia lub usunięcia wszelkich treści, które w naszej uzasadnionej opinii, narusza żadnej polityki lub jest w jakikolwiek sposób niewłaściwe lub szkodliwe, lub (ii) zakazać lub odmówić dostępu do i korzystania z 1appsmarket do każda osoba fizyczna lub podmiot, z jakiegokolwiek powodu, według naszego własnego i wyłącznego uznania. Co więcej, nie są zobowiązane do zapewnienia zwrotu wszelkich wypłaconych wcześniej kwot.

 1. Nasze usługi

Można wybrać dowolną usługę lub produkt znajdujący się na naszej stronie internetowej. 1appsmarket może również zawierać opłat w dowolnej innej komunikacji, lub w zależności od wybranej usługi. Należy pamiętać, że nie zrekompensować wszelkie płatności są bezzwrotne.
Logując się i tworzenia konta w 1appsmarket, zgadzasz się płacić opłaty, takie jak obowiązujących opłat instalacyjnych i powracających z nich, o ile takie istnieją. Należy zauważyć, że obowiązujące opłaty od dnia rozpoczęciem korzystania z usługi oraz przed korzystanie z usługi. Pozostawiamy sobie prawo do zmian warunków płatności i opłat w dowolnym czasie bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia do ciebie.

 1. Obowiązki odwiedzin

1appsmarket nie może i nie zmienić całą zawartość, w tym kodu oprogramowania na stronie internetowej, a zatem nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Treści, jego skutków i wykorzystania. Będąc właścicielem i operatorem Serwisu, 1appsmarket nie advert lub stan, że wyraża zgodę na materiale zamieszczonym na stronie internetowej, i nie zamierza twierdzić, że takie treści są prawidłowe, przydatne lub nieszkodliwe. Pozostaniesz wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie lub system przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub niszczących danych.

Pamiętać, że strona internetowa może zawierać materiały, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub obraźliwe lub w inny sposób mają typograficzne błędy, błędy techniczne i inne nieścisłości. Może on również zawierać treści, które naruszają prywatność lub promocyjnych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, pobieranie, kopiowanie lub korzystanie z nich, który jest obwarowane dodatkowymi warunkami, bez względu na podaną czy nie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody wynikające z korzystania przez odwiedzającego na stronie internetowej, lub z jakichkolwiek innych działań gościa, takich jak pobieranie dostępna zawartość tam.

 

 1. Treści na innych stronach internetowych

1appsmarket nie może i nie zmienić całą zawartość, w tym kodu oprogramowania innych witryn i stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem linków umieszczonych na 1appsmarket.com, a te, które odwołują się do 1appsmarket.com. Nie kontrolujemy tych stron i witryn internetowych, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikują i świadczenia. Poprzez zapewnienie linki do stron innych niż 1appsmarket i stron, nie twierdzimy, ani upewnienia się, że popieramy tych witryn i stron internetowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby chronić siebie lub system przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub niszczących danych. 1appsmarket nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody spowodowane przez wykorzystanie takich stron internetowych i stron internetowych.
 

 1. Prawa autorskie związane z tym roszczenia i Polityki DMCA

1appsmarket nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Jeśli uważasz, że materiał opublikowany w dniu lub powiązany poprzez 1appsmarket.com naruszający prawa autorskie, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez e-mail lub pocztą naruszenia praw autorskich zgodnie z naszą ustawa Digital Millennium Copyright (DMCA) polityki. Odpowiemy na wszystkich takich ogłoszeń, a jeśli jest to konieczne, należy usunąć materiały naruszające prawa lub wyłączyć linki do niego. 1appsmarket ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta (s) i dostępu (y) na stronie internetowej wszystkich użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w ramach odpowiednich okolicznościach. W takim przypadku, 1appsmarket nie będzie zobowiązany do wyrównania lub dokonuje zwrotów wszelkich wcześniej wypłaconych 1appsmarket ilościach.

 

 1. Własności Intelektualnej

Pod tym warunkom, 1appsmarket nie powoduje przeniesienia na Ciebie żadnych praw własności intelektualnej, która należy do 1appsmarket lub osoby trzecie, a także wszystkich praw, takich własności, tytuł, a odsetki pozostanie (między stronami) wyłącznie 1appsmarket. Wszystko wykorzystywane w związku z 1appsmarket lub stronie internetowej, że jest to nazwa, logo i inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 1appsmarket lub jego organy licencyjne. Inne znaki towarowe, logo, grafika nie wymienione powyżej, które są wykorzystywane w związku z naszym Serwisie mogą być znakami towarowymi należącymi do osób trzecich. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za pomocą naszej strony internetowej nie otrzymuje żadnych praw ani licencji na kopiowanie, powielanie, lub podobnie używania znaków towarowych należących do 1appsmarket lub innych osób trzecich.

 1. Atrybucji Linki

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania linków z przypisania, takie jak “blog na 1appsmarket.com”, nazwa tematu autora lub przypisania czcionek na pasku narzędzi lub stopce bloga.

 

 1. Produkty Partnerów

W przypadku pobierania lub użyć produktu lub usługi (takie jak motywu) naszego partnera, niniejszym akceptuje warunki partnera użytkowania. Aby wycofać się z ich warunkami użytkowania, musisz dezaktywować i zaprzestać używania produktu, przekazanych przez partnera.

 1. Zmiany

1appsmarket zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do usuwania, zastąpić lub zmodyfikować dowolną część niniejszej Umowy. To sprawia, że ​​jesteś w pełni odpowiedzialny za sprawdzanie tych warunki korzystania z usługi dla zmian i aktualizacji. Wszelkie zmiany wchodzą w życie automatycznie, natychmiast po ich publikacji na stronie internetowej, a wszelkie dalsze korzystanie ze strony występujących po tej dacie staje się przedmiotem niniejszej Umowy. Państwo stały dostęp i korzystanie z Serwisu po opublikowała zaktualizowane Umowa na stronie Niniejszym zakłada akceptację warunków i ich modyfikacji. Wszystkie nowe usługi i / lub funkcje, które oferujemy za pośrednictwem Serwisu w przyszłości będzie również przedmiotem niniejszej Umowy.

 1. Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, z lub bez podania przyczyny, lub natychmiast w przypadku naruszenia niniejszej Umowy. Przez kończące korzystanie z Serwisu, jego prawo do korzystania z naszych usług natychmiast ustaje, a użytkownik zgadza się i akceptuje, że 1appsmarket ma prawo do natychmiastowego usunięcia konta.

Zgodnie z tymi warunkami, 1appsmarket nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za zamknięcie konta.

 1. Zastrzeżenie

1appsmarket WWW i dostarcza wszystkie materiały dostępne na niej “tak jak jest”. Ani my, ani nasi licencjodawcy i dostawcy przyznania lub marka (a zatem wykluczyć) żadnych oświadczeń, gwarancji, czy są regulowane, wyrażone lub podobnie w odniesieniu do usług, włączając, lecz nie ograniczając się do gwarancji przydatności handlowej, zgodność ze szczególnym Celem, zadowalającej jakości, przydatności lub nienaruszalności.

My, nasi licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują, że strona internetowa będzie działać bez zakłóceń i będzie ciągle aktualne, bezpieczne i wolne od błędów. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podczas pobierania, lub w inny sposób otrzymywania usług i treści za pośrednictwem Serwisu, robisz to wyłącznie na własne ryzyko.

 1. Ograniczenia odpowiedzialności

 

1appsmarket lub jej licencjodawcy lub dostawcy, zakładamy żadnych zobowiązań w odniesieniu do każdego przedmiotu niniejszej umowy, która jest związana z jakimkolwiek zaniedbaniem, umowy ścisłej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej lub sprawiedliwego na: (i) wszelkie zepsucie lub uszkodzenia, czy zamierzone , przypadkowe lub wtórne; (Ii) produkty “i / lub kosztów usług, aby zastąpić uszkodzone wagony; (Iii) stosowanie przerwana, utrata lub inne uszkodzenie danych; lub (iv) wszelkie kwoty większe od opłat pobranych od was przez 1appsmarket mocy niniejszej Umowy przed przyczyny działania. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie spowodowane sprawami poza kontrolą. Powyższe stosuje się w zakresie ograniczonym przez obowiązujące prawo.

 1. Przedstawienie i gwarancja

Użytkownik niniejszym potwierdza i gwarantuje, że: (i) będą pracować z Serwisu zgodnie z niniejszą Umową, naszej polityki prywatności oraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa (w tym wszelkich lokalnych praw i przepisów w danym kraju, miasta, państwa, lub jakiegokolwiek obszaru administracyjnego, w odniesieniu do zachowania online oraz dopuszczalnej zawartości oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania) oraz (ii) w przypadku korzystania z Serwisu, nie będzie naruszać lub nadużycia jakichkolwiek praw własności intelektualnej stron trzecich.

 

 1. Odszkodowania

Użytkownik niniejszym akceptuje i zgadza się zabezpieczać 1appsmarket, jego licencjobiorców i jego wykonawców, jak również ich dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi kosztami i roszczeń, w tym honorariów adwokata, które mogą powstać w związku z Serwisu , w tym między innymi naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy.

 

 1. Pozostałe warunki

Niniejsze Warunki korzystania z usługi nakłada całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a 1appsmarket na jej przedmiotu.

W związku z tym mogą być zmieniane tylko przez upoważnionych dyrektorów 1appsmarket lub bezpośrednio przez 1appsmarket poprzez nagłaśnianie wersję poprawioną. Jakiekolwiek użycie lub dostęp do Serwisu będą kontrolowane i regulowane przez prawo Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem, gdy prawo właściwe, jeśli w ogóle, nie stanowi inaczej, z wyłączeniem jego konfliktów przepisu prawa, a miejscem sporów związanych lub wynikających z wszelkich tego samego będą podlegały wyłącznej jurysdykcji stanowych i federalnych z siedzibą w Wielkiej Brytanii sądu.

Z wyjątkiem roszczeń o wydanie nakazu lub słuszności lub roszczenia w odniesieniu do praw własności intelektualnej (które mogą być rozwiązane w dowolnym właściwym sądzie bez delegowania obligacji), wszelkie inne postępowanie i spory wynikające z niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Comprehensive Arbitrażowego zasady sądowej arbitraż i mediacja Service, Inc. (dżemy) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Arbitraż będzie mieć kurs w Wielkiej Brytanii, w języku angielskim, pozostawiając ostateczną decyzję mają być egzekwowane przez sąd. honorarium adwokackie i koszty powinny być zaliczone do partii panującej w dowolnym skarg w odniesieniu do niniejszej Umowy. Ta część niniejszej Umowy, która znajduje się nieskuteczne lub niewykonalne, jeśli w ogóle, to zostanie wyjaśnione w celu odzwierciedlenia intencji oryginalnych stron, a części spoczywa pozostają w mocy i siły. Odrzucenie którąkolwiek ze stron jakichkolwiek warunków lub postanowień niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jego naruszenia, w żadnych okolicznościach, w żadnym wypadku nie będzie zrzekają takich warunkach lub jakiejkolwiek jego naruszenie postępowania. Można przypisać swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę, która wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszej Umowy. 1appsmarket może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych warunków.

Niniejsza Umowa będzie wiążąca, ich następców i dozwolonych cesjonariuszy i będzie działać w interesie stron.

Szukasz użytecznych aplikacji? Najlepsze aplikacje na Twój telefon!